SQL Error INSERT INTO odwiedzajacy (data, ilosc_osob) VALUES ('2021-06-11', '0')

1062: Duplicate entry '2021-06-11' for key 'data'

Otwarcie kąpieliska na Zalewie Kraśnickim! - Kraśnik Zalew


Otwarcie kąpieliska na Zalewie Kraśnickim!

Aktualności, 13 czerwca 2021-06

Otwarcie kąpieliska na Zalewie Kraśnickim!

Od dnia 12 czerwca 2020 r. otwarte jest kąpielisko na zalewie kraśnickim. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa należy pamiętać o przestrzeganiu zaleceń wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.Zgodnie z wytycznymi stacji, należy nie zapominać przede wszystkim o zachowaniu obowiązujących środków ostrożności. To głównie utrzymywanie dystansu co najmniej 2 metrów od innych osób i unikanie zatłoczonych miejsc. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zaleceniami dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (informacja znajduje się poniżej).Zgodnie z regulaminem kąpieliska, będzie ono otwarte przez cały tydzień w godz. 10:00 – 18:00. Ratownicy będą dozorować wyłącznie obszar przeznaczony do kąpieli i wyznaczony bojami:➡ czerwonymi o głębokości do 1,2 m dla nieumiejących pływać,➡ żółtymi o głębokości powyżej 1,2 m dla umiejących pływać.Kąpiel poza tym obszarem będzie zabroniona. Dzieci do lat 13 będą mogły przebywać na terenie kąpieliska i plaży wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Regulamin zabrania m.in. wprowadzania na plażę i kąpielisko zwierząt oraz przebywania na tym terenie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Nie można będzie także łowić ryb z pomostów i plaży bezpośrednio przy kąpielisku.UE

Proszę czekać... Proszę czekać...