SQL Error INSERT INTO odwiedzajacy (data, ilosc_osob) VALUES ('2021-06-11', '0')

1062: Duplicate entry '2021-06-11' for key 'data'

Kemping -cennik - Kraśnik Zalew


Kemping -cennik

Cennik obowiązujący do 31.05.2021 r.

Domek kempingowy 4 osobowy: od 1-3 dób: 120 zł za dobę.

Domek kempingowy 4 osobowy: powyżej 3 dób: 100 zł za dobę.

Namiot: 20zł za dobę.

Przyczepa kempingowa: 50 zł

Kamper: 50 zł

Miejsce grillowe: 100zł

Miejsce grillowe dla młodzieży szkolnej : 50zł


Cennik obowiązujący od 01.06.2021 r.

Domek kempingowy 4 osobowy: od 1-3 doby: 180 zł za dobę.

Domek kempingowy 4 osobowy: od 4-14 doby: 140 zł za dobę.

Domek kempingowy 4 osobowy: od 15 doby: 120 zł za dobę.

pole namiotowet: 20zł/osoby za dobę.

altana rekreacyjna z miejscem grillowym: 150 zł

altana rekreacyjna z miejscem grillowym dla placówek oświatowych, stowarzyszeń i związków z terenu Gminy Miasta Kraśnik: 70 zł

przyczepa kempingowa/kamper: 50 zł/dobę + opłata od osoby 10 zł/dobę

tel. kontaktowy: 81 825 15 61, 577 565 500

lub e-mail: zalew@krasnik.eu

REGULAMIN WYNAJMU DOMKÓW NAD ZALEWEM KRAŚNICKIM

1.  Niniejszy regulamin ustala warunki i zasady wynajmowania domków kempingowych.

2.  Rezerwacji i wynajmu domku kempingowego może dokonać osoba, która ma ukończone 18 lat, posiada ze sobą dowód osobisty lub paszport.

3.  Wynajęcie może nastąpić poprzez wcześniejszą rezerwację lub bezpośrednio w dniu przybycia o ile kemping dysponuje wolnymi miejscami.

4.  Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu:

577 565 500

lub mailowo: zalew@krasnik.eu.

5.  Uzgodniona rezerwacja nastąpi po wpłacie bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty zamówienia, na konto Urzędu Miasta Kraśnik:

nr  43 1240 5497 1111 0010 4019 6993 i przesłaniu potwierdzenia na mail zalew@krasnik.eu.

Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić przelewem bądź gotówką w momencie zakwaterowania.  

6.  Stawki opłat za wynajem są pobierane na podstawie aktualnego Zarządzenia Burmistrza Miasta Kraśnik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości będących w zasobie Gminy Miasta Kraśnik.

7.  Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 do 10:00 dnia następnego. Niezastosowanie się do niniejszego zapisu skutkować będzie naliczeniem opłat za koleją dobę.

8.  W dniu przyjazdu przed wydaniem kluczy do domków kempingowych pobierana jest kaucja
w wysokości 100 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu oddawanego domku.

9.  Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek kempingowy, tzn. sprawdzić stan mebli, okien i pozostałych urządzeń znajdujących się w domku jak również stan sanitarno-higieniczny. Brak uwag ze strony Wynajmującego w ciągu dwóch pierwszych godzin wynajmu oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego domku kempingowego,
a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

10.  Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku kempingowym w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek zostały wykonane na jego koszt.

11.  Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w domku kempingowym, a także do zwrotu domku w stanie zastanym. Niedostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania.

12.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności  za mienie Wynajmującego.

13.  W przypadku, gdy Wynajmujący narusza ciszę nocną, obowiązującą od godziny 23:00 do 7:00, spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

14.  Wynajmujący winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.

15.  W domkach kempingowych obowiązuje całkowity zakaz palenia.

16.  Zakazuje się rozpalania ognisk oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym bez wcześniejszego uzgodnienia z Właścicielem.

17.  Wprowadzanie zwierząt do domków kempingowych wymaga uzyskania zgody Właściciela.

18.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące
u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.

19.  Plac zabaw znajdujący się na terenie domków kempingowych jest ogólnodostępny. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką osoby dorosłej.

20.  Wynajęcie domku kempingowego nad „Zalewem Kraśnickim” jest równoznaczne
z akceptacją niniejszego regulaminu.

 • 01.jpg (Autor: Dagmara Okulus)

  (Autor: Dagmara Okulus)

 • 02.jpg (Autor: Dagmara Okulus)

  (Autor: Dagmara Okulus)

 • 03.jpg (Autor: Dagmara Okulus)

  (Autor: Dagmara Okulus)

 • 20190625113802.jpg (Autor: Aleksandra Rak)

  (Autor: Aleksandra Rak)

 • 20190625122823.jpg (Autor: Aleksandra Rak)

  (Autor: Aleksandra Rak)

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

 • Kemping -cennik - Kraśnik Zalew

UE

Proszę czekać... Proszę czekać...